Archive for 'Domäner'

Vad innebär hosting av domäner?

Hosting är engelska för värdskap och innebär i internetsammanhang att en organisation är värd för en viss domän. De som ofta är värdar för olika domäner är så kallade webbhotell, vilka erbjuder lagringsutrymme och service för att kunna bedriva verksamhet på nätet. Vilken typ av hosting webbhotellet kan erbjuda beror på vilken kapacitet de har. En del hotell är gratis och erbjuder då oftast mindre utrymmen för lagring samt mindre avancerade skriptspråk, vilket innebär att hemsidorna och domänerna som ligger ...

Läs mer →